Meditation

Meditation

Meditation har i öster använts för att nå upplysning eller total frihet under tusentals år. Meditation används t.ex. inom buddhism och yoga. Här i väst används meditation eller mindfulness oftast som ett stressreducerande verktyg. Meditation har dock djupare effekter än så.

Genom olika meditationstekniker för mental och kroppslig avslappning skapar vi kontakt med nuet och våra sanna jag. Vi vänder oss inåt och lär oss att utan ansträngning vila i det som är, målet är ett totalt accepterande av nuet precis som det är. Från den utgångspunkten är vi helt fria att välja rätt agerande på alla tänkbara situationer. Vi lär oss att agera istället för att reagera.

Meditation ger oss en djup kännedom om oss själva och sätter oss i kontakt med våra känslor. Vi lär oss att acceptera och älska oss själva precis som vi är. En förutsättning för välbefinnande och lycka. 

 

Nyfiken på Skogsbad och Qigong?

LYS - Lift Your Soul

© Copyright Lift Your Soul